Loading...
/LEVERING
LEVERING 2018-05-24T20:01:06+00:00

Uteverden.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Forhold hos våre transportører eller partnere kan gjøre at leveringstidspunktet kan avvike noe. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi sender våre ordrer med kjente transportselskaper som Bring/Posten, Norlines og DSV.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.