/Reklamasjon
Reklamasjon 2018-10-18T20:50:44+00:00

Reklamasjon

Reklamasjoner skal meddeles selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, og for øvrig innen de fristene som følger av forbrukerkjøpsloven § 27. Når du reklamerer skal du oppgi til selger all informasjon som selger har behov for, for å kunne ta stilling til reklamasjonen, slik som hvilket produkt det gjelder, kjøpstidspunkt, og en beskrivelse av mangelen. Reklamasjoner bør gjøres skriftlig på epost til selger.

På grunn av varens natur skal kunden undersøke varen ved avhenting eller utlevering, og umiddelbart melde fra til Uteverden.no dersom det er feil eller mangler ved utlevert vare. Synlige transportskader eller mangler må noteres ned skriftlig på fraktbrev.

Alle reklamasjonssaker skal registreres ved å fylle ut reklamasjonsskjemaet på denne siden.

Har du spørsmål eller problemer med å fylle ut skjemaet, kan du kontakte oss på Tlf +47 955 22 880 eller info@eggroup.no